erb_top ROHÁČŮV SCHEMATISMUS PIVOVARŮ
erb_middle A FIREMNÍCH LAHVÍ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou ojedinělá práce, která obsahuje nejen základní informace o pivovarech a firemních pivovarských lahvích s reliéfními nápisy ve skle, ale také mnoho reálií z historie jednotlivých pivovarů. Počátky vzniku této publikace sahají k roku 1991. Tehdy, ve svých třinácti letech, jsem nalezl v hostinci v Úlicích u Plzně dvě staré lahve od piva s reliéfními nápisy vylitými ve skle. Tato skutečnost se mi stala osudnou. Tyto staré lahve od piva se mi natolik zalíbily, že jsem je začal sbírat a postupem doby jsem se od amatérského sbírání dostal ke sbírání profesionálnímu.

Postupem doby ovšem začaly v mnohých věcech vyvstávat různé otazníky. Jedním z hlavních nedostatků byla neexistence kvalitní publikace, která by přinášela přehled o pivovarech na území Zemí koruny české. O zmapování jednotlivých firemních lahví, či jiného pivovarského materiálu, nemůže být ani řeč.

Tato skutečnost mne přivedla na jaře roku 2002 k myšlence sestavit takovou publikaci osobně, a proto jsem začal shromažďovat informace o jednotlivých pivovarech a vytvářet seznamy dosud známých lahví.

U pivovarů byly vybrány ty informace, které se snaží zobrazit základní charakteristiku pivovaru v určitém chronologickém sledu.

Ohledně lahví zde byl problém, jakým způsobem jednotlivé nápisy znázornit, tak aby jistou představu mohl získat i naprostý laik. Jednotlivé značení, užívané mezi sběratelskou veřejností, je pro ostatní zájemce o tento obor mnohdy nesrozumitelný. A hlavně, nikdo dosud nedokázal ze zakulacené lahve nápis sejmout a dostat ho do roviny.

Vyřešení tohoto problému se dostavilo náhodou, kdy jsme objevili společně s mým kolegou Emilem Klesou grafickou metodu umožňující trojrozměrné reliéfní nápisy z lahví převést na papír bez ztráty jejich plasticity.

Doslova revoluční objev zasáhl do vývoje této publikace velmi znatelně, protože nejenom, že umožnil zobrazovat reliéfní nápisy v jejich skutečné podobě, ale byly tím položeny i základy k celému grafickému zpracování této publikace.

Věřím, že tato práce bude mít přínos nejen pro odbornou pivovarskou veřejnost, ale bude i zajímavým poznáním pro všechny milovníky pivovarské historie i milovníky samotného piva.

V Úlicích u Plzně a v Praze, autor

code (c) 2005 L7 webstyling
content (c) 2005 Martin Roháč, all rights reserved!