erb_top ROHÁČŮV SCHEMATISMUS PIVOVARŮ
erb_middle A FIREMNÍCH LAHVÍ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

diskuze

Na těchto stránkách rádi uvítáme Vaše postřehy, připomínky a názory. Pokusíme se zde odpovídat na Vaše případné otázky. Můžete zde zveřejnit Vaše nabídky k nákupu nebo prodeji sběratelského materiálu z oboru pivovarnictví. Těšíme se na Vaše příspěvky.

 přidej příspěvek do diskuze


Pivovar Dymokury

21.4.2012 02:53:23
Já trdlo zapom?l na kontakt - 736118546
- fí?a -

Pivovar Dymokury

21.4.2012 02:50:19
Dobrý den p?átel?m a sb?ratel?m pivních lahví, sháním informace o pivovaru v Dymokurech, okres Nymburk. Zajímá m? p?edevším láhev s nápisem - Pivovar Dymokury "GRANÁT" - budu vám vd??ný za každou informaci. D?kuji
- fí?a -

PF 2011

31.12.2010 14:05:33
P?eji všem hodn? p?ír?stk? do sbírek a hlavn? zdraví?ko v tom novém roce 2011
- Emil Klesa -

,,, je mi stydno !

1.11.2010 03:44:10
Cht?l jsem jen ?íci všem t?m, kte?í znali Martina Rohá?e, že je mi stydno. Stydím se za to, že jsem už p?es rok nenavštívil tyto stránky - pro to není žádná omluva dost dobrá. Ale ur?it? jsem na n?j nezapomn?l. Na Martina se totiž ani nedá zapomenout. Ani na jeho rodi?e.
- Emil -

Vysoká Libyn?

18.10.2010 20:53:15
Dobrý den, mám jen drobnou p?ipomínku k názvu obce na severním Plze?sku - je to Vysoká Libyn? a ne Lybin?, jak ?tu v ukázce z knihy v sekci Pivovary severního Plze?ska. Zdraví Lud?k Gasseldorfer
- Lud?k -

Pivovar Zbraslavice

11.2.2010 20:12:22
Prosím nevíte n?kdo jestli eksistuje pivní lahev z pivovaru Zbraslavice? Pivovar vznikl okolo roku 1731 a zanikl v roce 1906.V p?ípad? jakých koliv info prosím kontaktujte m? na zbraslawitz@seznam.cz Lahev sháním delší dobu a jsem za ni ochoten dob?e zaplatit. D?kuji za p?ípadnou ochotu. Standa (Zbraslavice okr. Kutná Hora st?edo?. kraj)
- Standa -

VZKAZ MARTINOVI

18.5.2009 22:35:42
... PO?ÁD NÁM TU CHYBÍŠ KAMARÁDE !!!
- EMIL -

zkouška antispamu

30.9.2008 14:48:06
zkouška antispamu
- -

antispam

23.9.2008 11:03:49
Vzhledem k neuv??iteln? drzému spamu jsme zavedli antispamovou ochranu v podob? nutnosti vložit ochraný kód ve form? ?ísla. Pevn? v??ím, že problém se tím vy?eší. Lasy
- Lasy -

...už jsou to t?i roky.

18.5.2008 14:47:17
?as letí jak splašená kobyla. Žene se bezhlav? vp?ed a rozdupe každého, kdo mu stojí v cest?. Tento rok zadupal do zem? málem i mne. Na poslední chvíli jsem sta?il usko?it. Snad mi to Martin odpustí, že letos píši sv?j p?ísp?vek dva dny po 16.kv?tnu. Omlouvám se. Je to až k neví?e, ale od toho tragického okamžiku uplynuly již t?i roky. Divné, m? to p?ipadá, že jsme spolu mluvili minulý týden. Tak siln? ho mám ve své pam?ti. Veselého kluka s hlavou plnou nápad? a plán? do budoucna. Kluka, co nevydržel v klidu a musel stále n?co d?lat. Jeho píle a pracovitost mi budou vždy vzorem, kterého asi nikdy nedosáhnu. Snad se mu alespo? p?iblížím.
- Emil -
Další stránky 1 2 3 4 
code (c) 2005 L7 webstyling
content (c) 2005 Martin Roháč, all rights reserved!