erb_top ROHÁČŮV SCHEMATISMUS PIVOVARŮ
erb_middle A FIREMNÍCH LAHVÍ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Vážení přátelé,

nacházíte se na stránkách věnovaných publikaci Roháčův schématismus pivovarů a firemních pivovarských lahví království Českého.

Jak je již patrno z názvu, měl autor, Martin Roháč, velmi vřelý vztah k historii. To prozrazuje i Rakousko-uherská orlice na titulní obálce publikace. Jediným úkolem této orlice je navodit atmosféru z druhé poloviny 19.století, kdy bylo České království součástí Rakousko-uherské monarchie. Právě do této doby se datuje největší rozmach pivovarnictví a ve stéle větší míře se začíná využívat skleněná lahev, jako obalový materiál pro pivo.

Bližší informace si můžete vyhledat v menu na levé straně. Máte možnost se dozvědět, co vedlo autora k vytvoření této publikace – v kapitole prolog. Můžete si přečíst něco málo postřehů o něm samotném – v kapitole o Martinovi a knize. Podívat se na grafické zpracování publikace, včetně obsahu a kompletní ukázky dat a katalogu lahví z panského pivovaru v Úlicích – to vše v sekci ukázky z knihy. Zajímavá bude jistě i kapitola aktualizace, kde naleznete varianty lahví, které se z nějakých důvodů neobjevily v knize samotné. Například v poslední době se sice zřídka, ale přesto, objevují nové neznámé varianty. V této kapitole si je budete moci prohlédnout a také vytisknout. Tím bude katalog lahví stále aktuální.

V kapitole objednávka naleznete formulář pro možnost si publikaci přímo objednat. Rozhodli jsme se také pro zařazení kapitoly diskuse. Zde bychom rádi uvítali Vaše postřehy, připomínky, názory a to nejen k této publikaci. Rádi zde zodpovíme i Vaše případné otázky, pokud na ně najdeme odpověď. Tímto se s Vámi loučíme a přejeme příjemně prožité chvíle nejen na těchto stránkách, ale zvláště nad publikací Roháčův schématismus pivovarů a firemních pivovarských lahví. A nyní nechme promluvit již autora samotného . . .


Znalcům a odborníkům v oboru www stránek, jakož i návštěvníkům se omlouváme za místy zdánlivě nevhodně zvolené velikosti a formát obrazových materiálů převzatých z knihy. Tento drobný ústupek od zaběhnutých rutin a zvyklostí byl nutný k dosažení co největší míry autenticity materiálů, které jsou původně určeny jen ke knižní publikaci. Berte tento prohřešek jako možnost nahlédnout skrze Internet do papírové publikace v měřítku 1:1.
Michal Laško, autor www stránek
code (c) 2005 L7 webstyling
content (c) 2005 Martin Roháč, all rights reserved!